Wisami

Wisami kết nối bạn trẻ, nhóm khởi nghiệp đến với những nhân vật xuất sắc nhất của thế hệ đi trước trong từng lĩnh vực, thông quan các cuộc hẹn tư vấn hoặc lớp huấn luyện.

Với wisami.com, bạn dễ dàng mở một chương trình: đặt địa điểm, mời người tham dự, xác nhận và thanh toán

Đề xuất nhân vật chia sẻ

Sắp diễn ra

Không có workshop nào sắp diễn ra.

Danh mục

Mới nhất

Danh sách nhân vật

Rất tiếc! Chúng tôi không tìm thấy nhân vật nào thỏa điều kiện.